Strona główna Biblioteka Galeria Studenci
  Pomiń łącza nawigacji
Pomiń łącza nawigacji.

Kierunek: gospodarka przestrzenna

studia I stopnia, studia inżynierskie

Specjalność: fundusze i projekty Unii EuropejskiejOpis specjalności:

Specjalność w szczególny sposób przeznaczona jest dla studentów pragnących pogłębić wiedzę w zakresie opracowywania projektów ukierunkowanych na pozyskanie funduszy unijnych. Specjalizacja w tej jakże przydatnej dziedzinie daje podstawę do poznania zagadnień związanych z operowaniem funduszami pomocowymi oraz strukturalnymi UE, a także z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Program studiów zawiera m.in. metody i techniki pisania projektów, studium wykonalności projektów inwestycyjnych, monitoring i ewaluację funduszy strukturalnych, a także wykłady specjalistyczne. Abiturienci specjalizacji pozyskają wiedzę w zakresie przygotowania do podjęcia pracy w administracji publicznej (państwowej, samorządowej) oraz w firmach prywatnych, w tym współpracujących z krajami Unii Europejskiej na stanowiskach specjalistów w zakresie funduszy europejskich. Nabyte umiejętności powiązane będą głównie z przygotowaniem, monitroringiem, oceną i rozliczaniem projektów europejskich.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel.85-678-58-46
fax 85-678-59-08
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
tel.87-621-80-98
fax 87-621-14-46
Wydział Nauk Ekonomicznych w
Ostrowi Mazowieckiej
ul. Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.29-746-88-30
fax 29-746-88-36